Poszukujemy pracowników

Firma poszukuje pracowników w obszarze produkcyjnym, zaopatrzeniu, biurze technologicznym i sprzedaży.

POSZUKUJEMY:

  • Ślusarzy, monterów konstrukcji stalowych
  • Spawaczy (MIG, TIG)
  • Hydraulików hydrauliki siłowej
  • Operatorów maszyn skrawających
  • Programistów – operatorów maszyn CNC
  • Mechaników utrzymania ruchu
  • Malarzy przemysłowych
  • Pracowników ds. technologicznego przygotowanie produkcji
  • Specjalistów ds. sprzedaży ze znajomością branży stalowej
  • Specjalistów ds. zaopatrzenia i zakupów ze znajomością branży

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych stanowisk dostępne w zakładce PRACA.

Prestiżowa nagroda dla HYDRO-NAVAL od firmy ROLLS-ROYCE

Firma Rolls-Royce Marine uznała najlepszych dostawców za poprzedni rok, wręczając nagrody Supplier Awards 2017. Nagrody są dostępne w pięciu kategoriach dla dostawców, którzy zapewniają najwyższe standardy jakości i wydajności. Tegoroczna nagroda w kategorii „Responsiveness” (Elastyczność) została przyznana firmie HYDRO-NAVAL w uznaniu osiąganych wyników i przede wszystkim, elastycznego i partnerskiego sposobu budowania wzajemnych relacji.

Firma HYDRO-NAVAL, zlokalizowana w Słupsku, produkcje dla Rolls Royce Marine wyposażenie pokładowe.

Prezes firmy, Szymon Michał Sobków, odebrał wyróżnienie z rąk Rob’a Anthony na uroczystości zorganizowanej w Alesund w Norwegii.  „Otrzymanie tej nagrody to wielkie wyróżnienie dla HYDRO-NAVAL, tym bardziej, że współpracujemy z firmą Rolls-Royce stosunkowo krótko. Nieustannie i z pasją doskonalimy oferowane przez nas usługi i produkty. Wiele się nauczyliśmy dzięki współpracy z Rolls-Royce i optymistycznie patrzymy w przyszłość, myśląc o kolejnych latach owocnej współpracy.” – mówi prezes HYDRO-NAVAL.

Rolls Royce od ponad stulecia jest liderem w zapewnianiu doskonałości inżynieryjnej. Obecnie jest cenioną na całym świecie firmą inżynieryjną, która oferuje klientom sektora lotnictwa cywilnego, sektora obronnego, morskiego i energetycznego bogate portfolio usług, produktów i wsparcia technicznego.

    

Kolejna akcja krwiodawstwa w HYDRO-NAVAL

Już po raz trzeci pracownicy HYDRO-NAVAL wspólnie oddali krew dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
W piątek, 30 września pod siedzibę zakładu przyjechał krwiobus, w którym 14 osób oddało 5 litrów krwi, a wśród nich także pełnoletni uczniowie klasy patronackiej. Wielu z naszych pracowników jest honorowymi dawcami krwi, oddają krew regularnie. Zainicjowana akcja zorganizowana pod zakładem pracy popularyzuje idę honorowego krwiodawstwa i uświadamia jak bardzo jest to potrzebne.

Dziękujemy wszystkim dawcom za ofiarność.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Próbna ewakuacja i ćwiczenia przeciwpożarowe w HYDRO-NAVAL

1 lipca 2016 w HYDRO-NAVAL odbyły się próbne ćwiczenia przeciwpożarowe.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone podczas normalnej pracy zakładu, gdy większość załogi przebywała na jego terenie. Miały one na celu sprawdzenie warunków oraz organizacji ewakuacji przy zachowaniu procedur zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Alarm miał charakter oficjalny i został zgłoszony do Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie zakładu został rozproszony tzw. sztuczny dym i rozległ się głośny dźwięk alarmowy. Po usłyszeniu syreny alarmowej pracownicy sprawnie opuścili budynek zakładu zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia.

Ćwiczenia alarmowe były również okazją do przetestowania działań grupy do udzielania pierwszej pomocy. Podczas alarmu przećwiczono ewakuację rannego, grupa czterech pracowników wyniosła na noszach kolegę, któremu następnie, w ramach ćwiczeń, udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wywołanie alarmu pozwoliło na ocenę reakcji pracowników. Większość założeń planu ewakuacji została sprawnie zrealizowana, co świadczy o dobrym przygotowaniu, samodyscyplinie oraz odpowiedzialności osób biorących udział w ewakuacji.

Wcześniej powołano grupę osób, tzw. Obserwatorów, którzy monitorowali działania ewakuacyjne w wyznaczonych obszarach obiektu. Obserwatorzy zwracali uwagę, czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze, czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację, czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy nie wykorzystywano do niej elementów zabronionych, takich jak dźwigi lub nieprzeznaczone do tego celu przejścia i wyjścia.

Przeprowadzony alarm był sprawdzianem umiejętności dla całego zakładu. Ćwiczenia takie mają za zadanie wyrobić podstawowe nawyki oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7

Partnerzy Strategiczni

W celu ciągłego doskonalenia usług i zwiększania naszego potencjału produkcyjnego przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości nawiązaliśmy współpracę z naszymi kluczowymi partnerami w branży morskiej i offshore. Jest to początek procesu, który pomoże wszystkim partnerom w zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wieloletnim doświadczeniu w produkcji, inżynierii i logistyce. Każda ze stron ma znaczące osiągnięcia oraz stabilną sytuację finansową, co sprawia, że partnerstwo stanowi solidne i długoterminowe rozwiązanie dla przemysłu morskiego i offshore. Wszystko to ma miejsce na Pomorzu obok portów w Gdyni i Darłowie.

Spółka HYDRO-NAVAL utworzyła partnerstwo biznesowe z dwiema polskimi firmami: ND Service Sp. z o.o. i Amek Offshore Sp. z o.o.
Współpraca z tymi partnerami uzupełnia indywidualne zasoby i możliwości pozwalając wszystkim uczestnikom rozwijać się szybciej i bardziej efektywnie, zapewniając jednocześnie efektywne rozwiązania dla przemysłu morskiego i offshore. Każdy z partnerów wnosi swoją wiedzę i doświadczenie do tej wspólnej inicjatywy, aby lepiej służyć potrzebom naszych klientów.

ND SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się dostarczaniem hydrauliki siłowej, systemów elektrycznych, rozwiązań z zakresu automatyki oraz montażem mechanicznym w aplikacjach morskich i offshore. Firma posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usługi w zakresie doradztwa technicznego.

AMEK Offshore Sp. z o.o. z siedziebą w Sztumie oferuje kompleksowe rozwiązania inżynieryjne dla branży morskiej i offshore. Najsilniejszym atutem firmy jest własne biuro projektowe. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2