Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w HYDRO-NAVAL

Grupa pracowników HYDRO-NAVAL wyznaczona do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników przechodziła kolejne już szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod okiem instruktora wykładowcy – pracownika Państwowej Straży Pożarnej i służb ratowniczych – Grzegorza Załupki.

Szkolenie miało na celu zapoznanie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru oraz przeprowadzania ewakuacji z obowiązkami wynikającymi z powierzonych im funkcji. Pracownikom przybliżono podstawowe wymagania związane z technicznym przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych, zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, znajomością lokalizacji punktów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc zbiórki.

Ponadto omówiono zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy, grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania. Oprócz wskazania stałych instalacji gaśniczych zainstalowanych w HYDRO-NAVAL, pracownicy mieli okazję wykazać się umiejętnością ich użycia. Oprócz teorii i pokazów, zorganizowano praktyczne ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jak i hydrantów wewnętrznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podczas szkolenia zwracano uwagę na sposoby alarmowani i komunikowania się, przewidziane w procedurach postępowania.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe pomagają szybciej przyswoić materiał i stanowią o wiele skuteczniejszą i bardziej sugestywną formę nauki niż wykład.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Powołanie Rzecznika Prasowego

WYZNACZENIE REPREZENTACJI
Zarząd HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. informuje, że na stanowisko Rzecznika Prasowego powołał Pana Michała Nitkowskiego, który będzie reprezentował Zarząd HYDRO-NAVAL w kontakcie z przedstawicielami mediów oraz będzie odpowiedzialny za prezentowanie oficjalnego stanowiska Zarządu w sprawach związanych z HYDRO-NAVAL Sp. z o.o.
Kontakt:
Michał Nitkowski
email: rzecznik@hydro-naval.com

tel.: +48 660 574 462

Oświadczenie do pobrania:

Powołanie Rzecznika Prasowego

Zdjęcie 1

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w HYDRO-NAVAL

Po raz kolejny w HYDRO-NAVAL dbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

11 grudnia 2015 r. pod siedzibę firmy ponownie zajechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
Dwunastu pracowników HYDRO-NAVAL oddało w nim krew, w sumie 5400 ml.

Jest to druga taka akcja zorganizowana w HYDRO-NAVAL. Kolejna planowana jest ponownie w okresie jesiennym.

Dziękujemy wszystkim dawcom za wrażliwość i ofiarność.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

I miejsce dla HYDRO-NAVAL w konkursie „Firma Zaangażowana Społecznie”

Firma HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. zdobyła I miejsce w konkursie Firma Zaangażowana Społecznie pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.

Nagrodzonym działaniem zostało utworzenie klas patronackich HYDRO-NAVAL. Kapituła konkursu uznała, że poprzez organizację dobrych zajęć praktycznych oraz realizację rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych dla młodych ludzi z naszego regionu, HYDRO-NAVAL popularyzuje właściwe podejście do edukacji technicznej młodych ludzi, stwarza im perspektywy rozwoju zawodowego, wspomaga przy tym lokalną społeczność, a uczniów wyposaża w aktualną wiedzę i pożądane kwalifikacje. Dodatkowym atutem, który był premiowany przez organizatorów konkursu jest fakt, że działania strategiczne są realizowane w dłuższej perspektywie czasowej i we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), w naszym przypadku szkół ponadgimnazjalnych.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza a partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

Utworzenie klas patronackich zostało uznane za dobrą praktykę CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.

 
Artykuł w Gazecie Wyborczej

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4