Certyfikat „Firma Godna Zaufania”

Nasza firma otrzymała w maju 2014 Certyfikat „Firma Godna Zaufania”, który jest przyznawany za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji przeprowadziło Centrum Badania Opinii Klientów opierając się na innowacyjnej metodzie określenia wskaźnika opinii zaufania przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Zdjęcie 1

Certyfikat „Bezpieczna firma”

Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, tym samym Hydro-Naval został odznaczony certyfikatem „Bezpieczna Firma”. Podnosząc kwalifikacje naszych pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Takie poczucie bezpieczeństwa daje zarówno świetnie wyszkolona kadra pracowników, ale i wyposażenie zakładu w niezbędne środki pierwszej pomocy – apteczki oraz defibrylator.

Zdjęcie 1

Pisali o nas w magazynie „Mosty”

W numerze 2/2014  magazynu „Mosty”  ukazał się artykuł pt. „Kładka obrotowa nad kanałem portowym w Ustce”.

MOSTY to dwumiesięcznik dla specjalistów z branży mostowej. Czasopismo poświęcone jest projektowaniu, budowie, wyposażeniu i utrzymaniu mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych. Zawiera opisy wykonywanych projektów krajowych i zagranicznych, jak również relacje z placów budowy, informacje o nowych materiałach, technologiach i narzędziach stosowanych w nowoczesnym mostownictwie.

W publikacji zawarte zostały informacje dotyczące wykonanej przez firmę Hydro-Naval kładki w porcie Ustka łączącej wschodnią i zachodnią część portu. Kładka w naturalny sposób przedłużyła promenadę nadmorską, co umożliwiło pieszym przejście na drugą stronę kanału oraz szybkie dotarcie pojazdów uprzywilejowanych. Oficjalne otwarcie odbyło się dnia 19 grudnia 2013 roku.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6

Mocne Firmy Godne Zaufania 2013 Województwa Pomorskiego

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł Efektywna Firma  2013 i tytuł Gepard Biznesu 2013, a ich wartość rynkowa w marcu 2013 r. była  niższa niż 100 mln zł, Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Mocną Firmę Godną Zaufania 2013. Spośród 2949 przedsiębiorstw województwa pomorskiego, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2013 uzyskało 928 firm, ponieważ dzięki dynamicznemu rozwojowi zachowując wysoką efektywność, a więc są stabilnymi, dobrze zarządzanymi przedsiębiorstwami. Nasza firma należy do grona przedsiębiorstw mogących posługiwać się tym tytułem.

Zdjęcie 1

Efektywna Firma 2013 – Hydro-Naval wyróżniony w rankingu firm z województwa pomorskiego odnoszących sukcesy w biznesie

Tytuł Efektywna Firma jest po raz trzeci  nadanym wyróżnieniem firmie Hydro-Naval. Instytut Nowoczesnego Biznesu, działający obecnie przy redakcji Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” przeanalizował dane finansowe  polskich przedsiębiorstw  przy współpracy z Wywiadownią Handlową Infocredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Kryterium oceny przedsiębiorców był wzrost wartości rynkowej w ciągu dwóch lat.

Spośród 2949 przedsiębiorstw województwa pomorskiego tytuł Efektywna Firma 2013 uzyskało 1397 podmiotów, których stosunek zysku netto do przychodów netto był wyższy niż 5 proc. W wyróżnionej grupie znalazła się firma Hydro-Naval. Efektywność naszej firmy jest rezultatem wieloletniej, pomyślnej współpracy z naszymi partnerami, wysokiej jakości produktów i usług oraz rzetelnej wiedzy w zakresie konstrukcji stalowych, systemów i urządzeń  hydraulicznych dla przemysłu  offshore, onshore i branży morskiej.

Zdjęcie 1