W roku szkolnym 2015/2016 HYDRO-NAVAL objęło patronatem klasy o specjalności technik-mechanik w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. 

Młodzież podjęła naukę w zawodzie technik-mechanik w specjalnościach: mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających w technikum w Słupsku, a w usteckim technikum – wytwarzanie maszyn i ich części, montaż, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń oraz organizacja i nadzorowanie procesu produkcji.

Program edukacyjny w tych klasach jest efektem współpracy szkoły oraz naszego zakładu i przewidziany jest już od pierwszego roku nauki. Uczniowie klas pod patronatem HYDRO-NAVAL odbywają część zajęć w szkole, a część bezpośrednio w zakładzie pracy patrona. Firma dobrze się przygotowała do realizacji tego przedsięwzięcia. Odpowiednio wyposażono pomieszczenie na salę dydaktyczną, a uczniów zaopatrzono w ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej. Oprócz podstawowego szkolenia BHP, uczniowie zapoznali się z rozszerzonym szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dopiero po tym przystąpiono do realizacji rozszerzonego programu kształcenia praktycznego i teoretycznego. W tym celu został zatrudniony nauczyciel praktycznej nauki zawodu z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym, który nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą i pomógł uczniom sprawnie pokonać bariery adaptacyjne w zakładzie.

Praktyczna nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy zagwarantuje wszystkim uczniom zdobycie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w danym zawodzie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ PATRONACKĄ HYDRO-NAVAL?

 • Kształcenie zawodowe daje gwarancję zatrudnienia.
 • Płatne staże.
 • Dostęp do nowoczesnych maszyn i nowych technologii.
 • Współpraca ze specjalistami gwarantuje dobre poznanie zawodu.
 • Przyjazna atmosfera i wsparcie ze strony kierownictwa firmy.
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego na specjalnie utworzonym stanowisku egzaminacyjnym.
 • Możliwość dalszego rozwoju – kursy zawodowe, szkolenia branżowe.
 • Współfinansowanie studiów wyższych i nauki języka angielskiego.
 • Zatrudnienie po ukończeniu szkoły dla najlepszych absolwentów.
 • Dofinansowanie do kursów np. nurkowania lub sternika motorowodnego czy jachtowego dla najlepszych uczniów-praktykantów ZSMiT


SZUKAMY PRZYSZŁEJ KADRY JUŻ W SZKOLNYCH MURACH

 • Realia rynku jednoznacznie wskazują, że po ukończeniu szkoły zawodowej lub technicznej jest zdecydowanie większa szansa na znalezienie pracy.
 • Mając świadomość przemian demograficznych i szybko zmieniających się wyzwań na rynku pracy chcemy stworzyć młodym ludziom optymalne warunki wspomagające rozwój ścieżki zawodowej dopasowanej do potrzeb społeczeństwa.
 • Dokonajcie dobrego wyboru zawodu, zgodnego z Waszymi zainteresowaniami, predyspozycjami, ale także takiego, na który będzie w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy.
 • Teorii uczcie się w szkolnych murach, doświadczenie zdobędziecie u nas.

ZAPRASZAMY DO KLASY PATRONACKIEJ O SPECJALNOŚCI TECHNIK-MECHANIK.

WARTO SIĘ Z NAMI ZWIĄZAĆ!

Zapraszamy do lektury artykułu o  klasach patronackich w HYDRO-NAVAL:
Będą z nich ludzie…

/ 9
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
ŹRÓDŁO: REGION SŁUPSKI
ŹRÓDŁO: REGION SŁUPSKI
ŹRÓDŁO: REGION SŁUPSKI
ŹRÓDŁO: REGION SŁUPSKI
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9

Zapraszamy do kontaktu:

Adres szkoły:

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego
ul. Niedziałkowskiego 2
76-200 Słupsk
telefon / fax: 59 842 48 31
e-mail: sekretariat@mechanik.slupsk.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Bursztynowa 12
76-270 USTKA
Telefon i fax: 59-814-71-06
adres e-mail: loustka@gmail.com


K
ontakt z nami:

HYDRO-NAVAL Sp. z o.o.
ul. Braci Staniuków 16
76-200 SŁUPSK
Telefon: 59-844-50-00
E-mail: office@hydro-naval.com; magdalena.gannon@hydro-naval.com