Wykonujemy prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

 • Konserwacja i naprawa istniejących instalacji elektrycznych
 • Montaż nowych instalacji elektrycznych na urządzeniach
 • Montaż szaf sterowniczych ( EX )
 • Montaż rozdzielnic NN
 • Montaż tras kablowych
 • Wykonywanie pomiarów izolacji przewodów elektrycznych
 • Naprawy i remonty starych instalacji hydraulicznych
 • Naprawy i remonty starych instalacji pneumatycznych
 • Wykonywanie instalacji hydrauliki siłowej
 • Wykonywanie instalacji pneumatycznych
 • Wykonywanie płukań i prób ciśnieniowych
 • Zakuwanie przewodów hydraulicznych