Proces ten został zainicjowany w 2008 roku i rok później firma przeprowadziła wewnętrzny audyt zakładu produkcyjnego, wspólnie z Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) obejmujący kompleksową kontrolę naszego systemu jakości wraz z fizycznym sprawdzeniem jego zastosowania w praktyce. Uzyskany wynik pozytywny umożliwił otrzymanie certyfikatów AQAP 2120:2009 i ISO 9001:2008 CCJ potwierdzających nasze kompetencje jako firmy produkującej i sprzedającej wyroby wyposażenia pokładowego o najwyższej jakości.