W 2013 roku firma Hydro-Naval uzyskała certyfikację ISO 3834-2:2005, obejmującą produkcję i sprzedaż wyposażenia pokładowego dla jednostek pływających, a także produkcję i sprzedaż wyposażenia dla przemysłu wydobycia ropy naftowej. Norma ISO 3834-2:2005 zawiera pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie potwierdzone międzynarodową certyfikacją jest dowodem na to, że konstrukcje stalowe wytwarzane w Hydro-Naval w pełni spełniają wymagania jakości określone w normach, specyfikacjach i przepisach prawnych.