Od 2004 roku, na podstawie decyzji Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, firma Hydro-Naval jest certyfikowanym wytwórcą żurawi i cięgników przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.