Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w dniu 10 grudnia 2015 przyznało HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 3024 H.
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej , których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Jest to autoryzacja na oferowanie usług i towarów dla krajów członkowskich NATO przyznawana przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Uzyskany certyfikat NCAGE umożliwia uczestnictwo w ograniczonych przetargach przeznaczonych dla oferentów usług i towarów dla struktur NATO oraz dla nabywców wyrobów na rynku cywilnym.
Spółka została wpisana do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43H4 oraz do Natowskiej Bazy Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w N‑MCRL (NATO Master Catalog of References for Logistics).
Natowski System Kodyfikacyjny jest jednolitym i wspólnym systemem krajów NATO do identyfikacji, klasyfikacji i zarządzania pozycjami zaopatrzenia . Przeznaczony jest do osiągania maksimum efektywności wsparcia logistycznego oraz usprawnienia zarządzania materiałowego.