Firma HYDRO-NAVAL z dniem 5 grudnia 2016 roku uzyskała certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorized Economic Operator).
Certyfikat poświadcza wiarygodność spółki w zakresie finansów, standardów bezpieczeństwa, ochrony informacji i przepisów prawa. Jego posiadanie upoważnia Spółkę do stosowania procedury uproszczonej w zakresie odpraw celnych i zwiększa bezpieczeństwo wymiany handlowej.

W praktyce stosowanie procedury uproszczonej, pozwala na znaczne zmniejszenie liczby odpraw celnych, a także ułatwia organizację pracy, usprawnia logistykę i zmniejsza koszty.

Aby zostać Upoważnionym Przedsiębiorcą AEO, firma HYDRO-NAVAL przeszła procedurę weryfikacyjną, która obejmowała bardzo szczegółowe audyty sprawdzające. Pracownicy Urzędu Celnego sprawdzali prawidłowość przestrzegania wymogów celnych oraz stosowanych przez HYDRO-NAVAL wymogów z zakresu bezpieczeństwa: transportu, finansów oraz ochrony danych.

Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO stanowi znak jakości dla przedsiębiorców, którzy wykazali, że przestrzegają standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz przepisów prawa.