Rok 1979.

Założenie Zakładu Mechaniki Maszyn w Ustce zajmującego się remontami instalacji hydraulicznych na jednostki rybackie.


Lata 80.

Produkcja wciągarek na kutry rybackie.

Budowa pierwszej hali produkcyjnej w Ustce.

Poszerzenie oferty o odbudowę instalacji hydraulicznych i wind pokładowych.

/ 11
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11

Lata 90.

Prowadzenie działalności w dwóch zakładach w Ustce dysponujących trzema halami produkcyjnymi i placem składowym.

Kooperacja produkcyjna z norweskim koncernem Rapp Hydema AS – produkcja wind połowowych i kotwicznych.

Początek współpracy z Marynarką Wojenną RP.

Produkcja specjalnego wyposażenia na potrzeby Marynarki Wojennej.

/ 16
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11
Zdjęcie 12
Zdjęcie 13
Zdjęcie 14
Zdjęcie 15
Zdjęcie 16

Lata 2000-2010

Przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną.

Wdrożenie systemu zapewniania jakości według ISO 9001 potwierdzonych przez certyfikaty DNV i Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (obecnie CCJ).

Początek współpracy z firmą National Oilwell AS.

Wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą AQAP 2120:2009.

Otrzymanie certyfikatu Wojskowego Dozoru Technicznego na produkcję żurawi i cięgników dla Sił Zbrojnych RP.

Rozpoczęcie produkcji dla przemysłu offshore.

/ 15
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11
Zdjęcie 12
Zdjęcie 13
Zdjęcie 14
SERVICE&ACCESS BASKET G01
SERVICE&ACCESS BASKET G01


Lata 2010 – do teraz

Budowa nowego obiektu w Słupsku na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Produkcja pierwszego HYDRARACKER’A

Wdrożenie systemu zapewniania jakości według PN-EN ISO 3834-2:2005.

Przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiana zarządu spółki.

Wdrożenie zarządzania procesowego według metodologii  BPMS.

Wdrożenie nowoczesnego systemu harmonogramowania produkcji IPOsystem.

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poszerzenie obszaru działalności dzięki progresyjnym technologiom i strategii firmy.

/ 12
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11
Zdjęcie 12