MISJA FIRMY

Naszą intencją jest, aby HYDRO-NAVAL stało się najbardziej pożądanym partnerem dla europejskiego i światowego
przemysłu morskiego, produkując wyposażenie dla branży offshore oraz cywilnych i wojskowych jednostek pływających.

Chcemy również, wykorzystując wysoki poziom specjalizacji, zaistnieć jako wytwórca maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej.
Dążąc do celu pragniemy zapewniać naszym klientom ponadprzeciętną jakość jako transparentny i efektywny ekonomicznie partner, który pozostaje odpowiedzialny społecznie, eko-świadomy i zorientowany na bezpieczeństwo.

WARTOŚCI I ZASADY

HYDRO-NAVAL to organizacja, którą tworzymy my wszyscy – pracownicy, współpracownicy oraz zarząd, wszyscy podlegający tym samym zasadom.

Aby skutecznie realizować założone cele oraz wzmacniać nasz pozytywny wizerunek, za najważniejsze w swoich działaniach uznajemy:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONĘ ZDROWIA

Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy ma dla nas nadrzędne znaczenie i zawsze będziemy o nie dbać, nawet poświęcając zysk.

ODPOWIEDZIALNE I UCZCIWE RELACJE

Chcemy budować i podtrzymywać relacje partnerskie wewnątrz naszej organizacji, jak i z otoczeniem zewnętrznym, pamiętając o wzajemnej godności i szacunku. Uczciwość, profesjonalizm i dobra komunikacja są podstawą naszych działań. Dążymy do tego, aby być zaufanym i odpowiedzialnym partnerem, z którym uda się rozwiązać każdy problem i sprostać każdemu wyzwaniu.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Wierzymy, że kluczem do sukcesu naszej organizacji jest odpowiedzialność każdego z nas za swoją pracę i decyzje
oraz ich wpływna najbliższe otoczenie i środowisko naturalne. Powyższe wartości definiują nasze codzienne postawy i zachowania, a uchybienia w którymkolwiek z tych obszarów nie pozostaną bez reakcji. Wyrażamy nadzieję, że zaangażowanie nas wszystkich będzie wzmacniać te wartości i przyczyni się do osiągania obranych celów bez moralnych kompromisów, strat i niepotrzebnego ryzyka.