Produkcja urządzeń typu HYDRARACKER jest nową realizacją w HYDRO-NAVAL. Uruchomienie i wdrożenie produkcji tego urządzenia stanowi znaczący krok w rozwoju firmy.

Urządzenie HYDRARACKER służy do prowadzenia zespołu wiertła do wykonywania otworów wiertniczych poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu.
HYDRARACKER składa się z dwóch kolumn, które są nośnikami ramion prowadzących wiertło.

Po złożeniu urządzenie ma 55 metrów długości i waży ponad 120 ton.

HYDRARACKER stosowany jest na statkach poszukiwawczych i platformach wiertniczych.