Urządzenie do uzupełniania paliwa i wody pitnej na morzu (metoda dziób-rufa) jest to kontener o długości 20 stóp podzielony na dwie części: część z windami i część z napędem. Są tam dwie windy hydrauliczne, z czego jedna jest wyposażona w 200-metrowe węże elastyczne o średnicy 3” atestowane przez NATO (200 m węża paliwowego + 200 m węża do wody pitnej) ze złączami również atestowanymi przez NATO. W tej części znajduje się tez przewłoka rolkowa, jednostka czyszcząca, pulpit sterowniczy i winda naprężająca. Ta część jest w wersji przeciwwybuchowej (explosion-proof). Druga część urządzenia składa się głównie z zespołu zasilania hydraulicznego, szafki elektrycznej i luźnych złączy.
Do instalacji jednostki dostawczej należy podłączyć paliwo i wodę pitną, a także prąd, sprężone powietrze i wodę chłodzącą ze względu na konieczność podłączenia zespołu zasilania hydraulicznego. Po połączeniu obu jednostek pompy z jednostki dostawczej mogą przetransportować paliwo lub wodę pitną wężami elastycznymi.
Urządzenie to jest bardzo wygodne w użyciu: jeżeli nie jest przydatne na morzu, może pozostać np. w bazie Marynarki Wojennej.