Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090

Spółka HYDRO-NAVAL przeszła pozytywnie procedurę certyfikacji w ramach normy EN 1090-1:2009/A1:2011, która wyznacza standardy w obszarze kontroli produkcji m.in. stalowych elementów konstrukcyjnych.
Certyfikację w tym zakresie przeprowadziła firma DNV GL – Business Assurance.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (Rozporządzenie CPR) uzyskany certyfikat odnosi się do produkcji konstrukcyjnych elementów stalowych wszelkiego przeznaczenia we wszystkich klasach wykonania do  EXC3 wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu przez HYDRO-NAVAL.

Certyfikacja zgodnie z normą EN 1090 zakłada objęcie cyklu produkcyjnego tzw. Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP). Rozwiązanie to, realizowane w sposób ciągły, pozwala zapewnić wysoki poziom jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych maszyn, urządzeń i konstrukcji, a także umożliwia wprowadzenie produkowanych przez HYDRO-NAVAL  wyrobów oznakowanych znakiem CE na rynek Unii Europejskiej.

  • Nr certyfikatu 2388-CPR-0193 Rev.0.0
  • Zakres certyfikatu: Wytwarzanie konstrukcyjnych elementów stalowych w zakresie cięcia, spawania i ochrony antykorozyjnej
  • Metoda deklaracji: 3a.
  • Grupa materiałów podstawowych zgodnie z ISO/TR 15608: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 7.2, 8.1, 10.1
  • Procesy spawania i procesy pokrewne zgodnie z ISO 4063: 111, 135, 141