Kontakt

HYDRO-NAVAL Spółka z o.o.

Polska, 76-200 Słupsk,  ul. Braci Staniuków 16

tel. +48 59 844 50 00
fax +48 59 844 50 20

office@hydro-naval.com
https://hydro-naval.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000514879, NIP: 839-04-07-184, REGON: 008319735
D-U-N-S: 422329995
Kapitał zakładowy 3.000.000,00 zł

MASZ PYTANIE ? NAPISZ DO NAS

 

Działy firmy

tel.: +48 59 844 50 10

e-mail: office@hydro-naval.com

Zgromadzenie Wspólników (kontakt za pośrednictwem Sekretariatu)

Marek Adkonis
Wojciech Michałek
Szymon Sobków

Zarząd Spółki (kontakt za pośrednictwem Sekretariatu)

Prezes Zarządu –  Szymon Michał Sobków
Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Dobosz
Członek Zarządu – Dorota Adkonis
Członek Zarządu – Magdalena Gannon
Członek Zarządu – Marcin Stasiak

tel.: +48 59 844 50 51

email: quality@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 40

tel.: +48 59 844 50 41

e-mail: ksiegowosc@hydro-naval.com

e-faktury: e-invoice@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 00

email: kadry@hydro-naval.com

email: rekrutacja@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 45

e-mail: marketing@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 11

tel.: +48 59 844 50 12

tel.: +48 59 844 50 13

tel.: +48 59 844 50 14

e-mail: technologia@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 15

e-mail: zaopatrzenie@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 11

e-mail: kooperacja@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 35

e-mail: it@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 46

tel.: +48 59 844 50 47

e-mail: customs@hydro-naval.com

tel.: +48 59 844 50 36

e-mail: utrzymanie@hydro-naval.com