NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

• Pracę w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku.
• Atrakcyjny system wynagrodzeń związany z osiągnięciami pracownika.
• Stabilne i długoterminowe zatrudnienie.
• Terminowość wynagrodzeń.
• Możliwości rozwoju zawodowego.
• Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych i form pomocy socjalnej, w tym:

Ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracodawcę, obejmujące opiekę medyczną świadczoną przez wyspecjalizowane podmioty medyczne. Dodatkowo ubezpieczenie medyczne dla członków rodziny pracownika dostępne na preferencyjnych warunkach.

Wariant ubezpieczenia uzależniony jest od stażu pracy w HYDRO-NAVAL. I tak :
• Wariant I obejmuje wszystkich pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony do dwuletniego stażu pracy w zakładzie;
• Wariant II obejmuje pracowników ze stażem od 2 do 4 lat;
• Wariant III jest dla pracowników ze stażem powyżej 4 lat.
Warianty różnią się od siebie dostępem do specjalistów i zakresem badań laboratoryjnych. Cena dla pracownika jest zawsze taka sama (1 zł).

Pożyczki i zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na cele mieszkaniowe, pomoc dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej, dopłaty do wypoczynku. Dopłaty z ZFŚS do imprez turystycznych dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, świąteczne paczki dla dzieci, itp.

Możliwość uczestnictwa w programie MultiSport finansowanym w 50% przez pracodawcę – nielimitowany dostęp do obiektów sportowych, możliwość zakupu karty dla osoby towarzyszącej, dzieci.

Grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie zapewniające ochronę życia i zdrowia pracownikom i ich najbliższym członkom rodziny na atrakcyjnych warunkach.

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika, możliwość dofinansowania nauki języków obcych.

Pomoc w wynajęciu mieszkania dla potencjalnych pracowników spoza okolic Słupska.

Zapraszamy do skorzystania z kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę.