Próbna ewakuacja i ćwiczenia przeciwpożarowe w HYDRO-NAVAL

1 lipca 2016 w HYDRO-NAVAL odbyły się próbne ćwiczenia przeciwpożarowe.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone podczas normalnej pracy zakładu, gdy większość załogi przebywała na jego terenie. Miały one na celu sprawdzenie warunków oraz organizacji ewakuacji przy zachowaniu procedur zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Alarm miał charakter oficjalny i został zgłoszony do Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie zakładu został rozproszony tzw. sztuczny dym i rozległ się głośny dźwięk alarmowy. Po usłyszeniu syreny alarmowej pracownicy sprawnie opuścili budynek zakładu zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia.

Ćwiczenia alarmowe były również okazją do przetestowania działań grupy do udzielania pierwszej pomocy. Podczas alarmu przećwiczono ewakuację rannego, grupa czterech pracowników wyniosła na noszach kolegę, któremu następnie, w ramach ćwiczeń, udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wywołanie alarmu pozwoliło na ocenę reakcji pracowników. Większość założeń planu ewakuacji została sprawnie zrealizowana, co świadczy o dobrym przygotowaniu, samodyscyplinie oraz odpowiedzialności osób biorących udział w ewakuacji.

Wcześniej powołano grupę osób, tzw. Obserwatorów, którzy monitorowali działania ewakuacyjne w wyznaczonych obszarach obiektu. Obserwatorzy zwracali uwagę, czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze, czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację, czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy nie wykorzystywano do niej elementów zabronionych, takich jak dźwigi lub nieprzeznaczone do tego celu przejścia i wyjścia.

Przeprowadzony alarm był sprawdzianem umiejętności dla całego zakładu. Ćwiczenia takie mają za zadanie wyrobić podstawowe nawyki oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7

Partnerzy Strategiczni

W celu ciągłego doskonalenia usług i zwiększania naszego potencjału produkcyjnego przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości nawiązaliśmy współpracę z naszymi kluczowymi partnerami w branży morskiej i offshore. Jest to początek procesu, który pomoże wszystkim partnerom w zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wieloletnim doświadczeniu w produkcji, inżynierii i logistyce. Każda ze stron ma znaczące osiągnięcia oraz stabilną sytuację finansową, co sprawia, że partnerstwo stanowi solidne i długoterminowe rozwiązanie dla przemysłu morskiego i offshore. Wszystko to ma miejsce na Pomorzu obok portów w Gdyni i Darłowie.

Spółka HYDRO-NAVAL utworzyła partnerstwo biznesowe z dwiema polskimi firmami: ND Service Sp. z o.o. i Amek Offshore Sp. z o.o.
Współpraca z tymi partnerami uzupełnia indywidualne zasoby i możliwości pozwalając wszystkim uczestnikom rozwijać się szybciej i bardziej efektywnie, zapewniając jednocześnie efektywne rozwiązania dla przemysłu morskiego i offshore. Każdy z partnerów wnosi swoją wiedzę i doświadczenie do tej wspólnej inicjatywy, aby lepiej służyć potrzebom naszych klientów.

ND SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się dostarczaniem hydrauliki siłowej, systemów elektrycznych, rozwiązań z zakresu automatyki oraz montażem mechanicznym w aplikacjach morskich i offshore. Firma posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usługi w zakresie doradztwa technicznego.

AMEK Offshore Sp. z o.o. z siedziebą w Sztumie oferuje kompleksowe rozwiązania inżynieryjne dla branży morskiej i offshore. Najsilniejszym atutem firmy jest własne biuro projektowe. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w HYDRO-NAVAL

Grupa pracowników HYDRO-NAVAL wyznaczona do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników przechodziła kolejne już szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod okiem instruktora wykładowcy – pracownika Państwowej Straży Pożarnej i służb ratowniczych – Grzegorza Załupki.

Szkolenie miało na celu zapoznanie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru oraz przeprowadzania ewakuacji z obowiązkami wynikającymi z powierzonych im funkcji. Pracownikom przybliżono podstawowe wymagania związane z technicznym przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych, zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, znajomością lokalizacji punktów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc zbiórki.

Ponadto omówiono zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy, grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania. Oprócz wskazania stałych instalacji gaśniczych zainstalowanych w HYDRO-NAVAL, pracownicy mieli okazję wykazać się umiejętnością ich użycia. Oprócz teorii i pokazów, zorganizowano praktyczne ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jak i hydrantów wewnętrznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podczas szkolenia zwracano uwagę na sposoby alarmowani i komunikowania się, przewidziane w procedurach postępowania.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe pomagają szybciej przyswoić materiał i stanowią o wiele skuteczniejszą i bardziej sugestywną formę nauki niż wykład.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Powołanie Rzecznika Prasowego

WYZNACZENIE REPREZENTACJI
Zarząd HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. informuje, że na stanowisko Rzecznika Prasowego powołał Pana Michała Nitkowskiego, który będzie reprezentował Zarząd HYDRO-NAVAL w kontakcie z przedstawicielami mediów oraz będzie odpowiedzialny za prezentowanie oficjalnego stanowiska Zarządu w sprawach związanych z HYDRO-NAVAL Sp. z o.o.
Kontakt:
Michał Nitkowski
email: rzecznik@hydro-naval.com

tel.: +48 660 574 462

Oświadczenie do pobrania:

Powołanie Rzecznika Prasowego

Zdjęcie 1