Partnerzy Strategiczni

W celu ciągłego doskonalenia usług i zwiększania naszego potencjału produkcyjnego przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości nawiązaliśmy współpracę z naszymi kluczowymi partnerami w branży morskiej i offshore. Jest to początek procesu, który pomoże wszystkim partnerom w zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wieloletnim doświadczeniu w produkcji, inżynierii i logistyce. Każda ze stron ma znaczące osiągnięcia oraz stabilną sytuację finansową, co sprawia, że partnerstwo stanowi solidne i długoterminowe rozwiązanie dla przemysłu morskiego i offshore. Wszystko to ma miejsce na Pomorzu obok portów w Gdyni i Darłowie.

Spółka HYDRO-NAVAL utworzyła partnerstwo biznesowe z dwiema polskimi firmami: ND Service Sp. z o.o. i Amek Offshore Sp. z o.o.
Współpraca z tymi partnerami uzupełnia indywidualne zasoby i możliwości pozwalając wszystkim uczestnikom rozwijać się szybciej i bardziej efektywnie, zapewniając jednocześnie efektywne rozwiązania dla przemysłu morskiego i offshore. Każdy z partnerów wnosi swoją wiedzę i doświadczenie do tej wspólnej inicjatywy, aby lepiej służyć potrzebom naszych klientów.

ND SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się dostarczaniem hydrauliki siłowej, systemów elektrycznych, rozwiązań z zakresu automatyki oraz montażem mechanicznym w aplikacjach morskich i offshore. Firma posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości usługi w zakresie doradztwa technicznego.

AMEK Offshore Sp. z o.o. z siedziebą w Sztumie oferuje kompleksowe rozwiązania inżynieryjne dla branży morskiej i offshore. Najsilniejszym atutem firmy jest własne biuro projektowe. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn przeznaczonych do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w HYDRO-NAVAL

Grupa pracowników HYDRO-NAVAL wyznaczona do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników przechodziła kolejne już szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod okiem instruktora wykładowcy – pracownika Państwowej Straży Pożarnej i służb ratowniczych – Grzegorza Załupki.

Szkolenie miało na celu zapoznanie osób wyznaczonych do zwalczania pożaru oraz przeprowadzania ewakuacji z obowiązkami wynikającymi z powierzonych im funkcji. Pracownikom przybliżono podstawowe wymagania związane z technicznym przeciwpożarowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych, zapewnieniem bezpiecznych warunków ewakuacji, znajomością lokalizacji punktów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych i miejsc zbiórki.

Ponadto omówiono zagrożenia pożarowe w zakładzie pracy, grupy pożarów i środki gaśnicze do ich zwalczania. Oprócz wskazania stałych instalacji gaśniczych zainstalowanych w HYDRO-NAVAL, pracownicy mieli okazję wykazać się umiejętnością ich użycia. Oprócz teorii i pokazów, zorganizowano praktyczne ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, jak i hydrantów wewnętrznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podczas szkolenia zwracano uwagę na sposoby alarmowani i komunikowania się, przewidziane w procedurach postępowania.

Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe pomagają szybciej przyswoić materiał i stanowią o wiele skuteczniejszą i bardziej sugestywną formę nauki niż wykład.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Powołanie Rzecznika Prasowego

WYZNACZENIE REPREZENTACJI
Zarząd HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. informuje, że na stanowisko Rzecznika Prasowego powołał Pana Michała Nitkowskiego, który będzie reprezentował Zarząd HYDRO-NAVAL w kontakcie z przedstawicielami mediów oraz będzie odpowiedzialny za prezentowanie oficjalnego stanowiska Zarządu w sprawach związanych z HYDRO-NAVAL Sp. z o.o.
Kontakt:
Michał Nitkowski
email: rzecznik@hydro-naval.com

tel.: +48 660 574 462

Oświadczenie do pobrania:

Powołanie Rzecznika Prasowego

Zdjęcie 1

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w HYDRO-NAVAL

Po raz kolejny w HYDRO-NAVAL dbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

11 grudnia 2015 r. pod siedzibę firmy ponownie zajechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
Dwunastu pracowników HYDRO-NAVAL oddało w nim krew, w sumie 5400 ml.

Jest to druga taka akcja zorganizowana w HYDRO-NAVAL. Kolejna planowana jest ponownie w okresie jesiennym.

Dziękujemy wszystkim dawcom za wrażliwość i ofiarność.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5