Akcja honorowego krwiodawstwa w HYDRO-NAVAL

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie spółki HYDRO-NAVAL odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Tego dnia od godziny 8 do 12 pracownicy mieli okazję oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi zaparkowanym przed siedzibą firmy.
Krew oddało 23 Krwiodawców, dzięki czemu pozyskano ponad 10 litrów krwi.

W akcji uczestniczyli pracownicy naszego zakładu. Krew przez nich oddana pozwoli przeprowadzić kilka zabiegów i operacji ratujących życie i zdrowie osób chorych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na krew jest największe.

Dziękujemy wszystkim dawcom za wrażliwość i ofiarność.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Mocna firma godna zaufania 2014 – wyróżnienie dla HYDRO-NAVAL

Firma HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. została wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepard Biznesu 2014, w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 i  II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014. 

Tytuł promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przysługuje firmom dynamicznym i efektywnych, czyli takim, które w jednym roku jednocześnie uzyskały tytuł Gepard Biznesu i Efektywna Firma na podstawie kilkuletnich wyników finansowych. Aby uzyskać tytuł Geparda Biznesu wartość rynkowa firmy powinna wzrosnąć o minimum 10 % w latach 2012-2014, natomiast tytuł Efektywna Firma uzyskuje firma, w której stosunek zysku netto do przychodów ogółem w latach 2011, 2012 i 2013 wynosił średnio minimum 5 %.
Tytuły przyznawane są w oparciu o wiarygodne dane wyników finansowych firm podawane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Gepardy Biznesu

Business Now  – HYDRO-NAVAL inwestuje w zwiększenie kwalifikacji swojej kadry 

Zdjęcie 1

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę „Gryf Gospodarczy 2015”

Firma HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. została wyróżniona w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2015”.
Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.
Na wyróżnienie mogły liczyć tylko dynamicznie działające firmy, które niezależnie od koniunktury odnotowują poprawę wyników finansowych, a ich działalność charakteryzuje się przejrzystością, uczciwością i ma szczególny wpływ na wizerunek oraz rozwój naszego regionu.

HYDRO-NAVAL spółka z o.o. znalazła się pośród 12 firm nominowanych do Pomorskiej Nagrody XVI edycji Konkursu Nagrody Pomorskiej.
Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Rada, jako ciało doradcze skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej skład wchodzi 37 organizacji i instytucji całego Pomorza. Nagroda jest zatem wyróżnieniem… „ponad podziałami”. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo.
Nagrody iwyróżnienia wręczyli marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Podpisanie porozumienia o współpracy ze słupskim „Mechanikiem”

Dnia 12 maja 2015 roku firma HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. podpisała Porozumienie o Współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku czyli popularnym „Mechanikiem”. Porozumienie zostało zawarte w celu objęcia patronatem klasy o profilu technik-mechanik.

Współpraca przedsiębiorstwa ze szkołą trwa od ponad roku, uczniowie „Mechanika” odbywają w HYDRO-NAVAL praktyki zawodowe w celu podniesienia swoich umiejętności i uzyskania nowych kwalifikacji. Od nowego roku szkolnego 2015/2016 współpraca ta rozszerzy się o objęcie patronatem klasy w zawodzie technik-mechanik.

Uczniowie klasy patronackiej, oprócz praktyk zawodowych, będą odbywać część zajęć teoretycznych w przedsiębiorstwie, gdzie specjalnie dla nich w tym celu utworzono salę dydaktyczną oraz stanowisko egzaminacyjne. W ramach porozumienia uczniowie będą mieli możliwość nauki w naturalnych warunkach pracy, gdzie zapoznają się z nowymi technologiami, procesem wytwarzania i obsługą nowoczesnych maszyn.

Inicjatywa firmy i szkoły tworzy swoiste nowum edukacyjne, w wyniku którego HYDRO-NAVAL jako jedyny zakład w naszym regionie obejmie patronat nad klasą w zawodzie technik-mechanik. Kierunek ten jest atrakcyjny, bowiem oprócz praktyk w firmie uczniowie mogą wybrać jeden z dwóch ciekawych profili: policyjny lub morski. Każdy z profili oferuje dodatkowe, interesujące zajęcia w swojej dziedzinie. Dla najlepszych uczniów-praktykantów HYDRO-NAVAL zafunduje atrakcyjne kursy np. nurkowania lub kurs sternika motorowodnego czy jachtowego. Ponadto firma najlepszym absolwentom zaproponuje zatrudnienie, zaś ci, którzy zostaną i będą chcieli się rozwijać otrzymają dofinansowanie do studiów i nauki języka angielskiego.

„Mechanik” to szkoła z bogatą i chlubną tradycją, której mury od 1946 roku opuściło kilka tysięcy absolwentów. Stanowią oni wyspecjalizowaną kadrę wielu przedsiębiorstw, pracują w kraju i zagranicą. Szkoła z powodzeniem łączy osiągnięcia wielu pokoleń wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom młodzieży i perspektywom rozwojowym firm.

Więcej na stronach:
www.gryf24.pl
www.strefabiznesu.gp24.pl
www.kanal6.pl

Zdjęcie 1

Wyróżnienie w rankingu Gazele Biznesu 2014

Po raz kolejny firma HYDRO-NAVAL wzięła udział w rankingu najbardziej dynamicznych firm i otrzymała tytuł Gazeli Biznesu 2014.
Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.
W 2014 roku firma HYDRO-NAVAL zajęła 164 miejsce w tym prestiżowym rankingu odnotowując wzrost przychodu o 267 % osiągnięty w ciągu trzech badanych lat 2011-2013.
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Zdjęcie 1