Pisali o nas w magazynie „Polski Przemysł”

W czerwcowym numerze 22 2/2014 magazynu „Polski Przemysł” ukazał się wywiad z Dyrektorem Naczelnym firmy Hydro-Naval Szymonem Sobków. Artykuł obejmuje takie tematy jak rozwój firmy, inwestycje, rozwiązania dla przemysłu, a także plany i priorytety firmy na najbliższy rok.

Magazyn „Polski Przemysł” jest pismem, które przedstawia przedsiębiorstwa działające na terenie Polski — przedstawia wywiady z kadrą zarządzającą, informacje na temat inwestycji, realizacji, produktów oraz nowości technologicznych.

Zapraszamy do lektury

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Certyfikat „Firma Godna Zaufania”

Nasza firma otrzymała w maju 2014 Certyfikat „Firma Godna Zaufania”, który jest przyznawany za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji przeprowadziło Centrum Badania Opinii Klientów opierając się na innowacyjnej metodzie określenia wskaźnika opinii zaufania przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Zdjęcie 1

Certyfikat „Bezpieczna firma”

Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, tym samym Hydro-Naval został odznaczony certyfikatem „Bezpieczna Firma”. Podnosząc kwalifikacje naszych pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Takie poczucie bezpieczeństwa daje zarówno świetnie wyszkolona kadra pracowników, ale i wyposażenie zakładu w niezbędne środki pierwszej pomocy – apteczki oraz defibrylator.

Zdjęcie 1

Pisali o nas w magazynie „Mosty”

W numerze 2/2014  magazynu „Mosty”  ukazał się artykuł pt. „Kładka obrotowa nad kanałem portowym w Ustce”.

MOSTY to dwumiesięcznik dla specjalistów z branży mostowej. Czasopismo poświęcone jest projektowaniu, budowie, wyposażeniu i utrzymaniu mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych. Zawiera opisy wykonywanych projektów krajowych i zagranicznych, jak również relacje z placów budowy, informacje o nowych materiałach, technologiach i narzędziach stosowanych w nowoczesnym mostownictwie.

W publikacji zawarte zostały informacje dotyczące wykonanej przez firmę Hydro-Naval kładki w porcie Ustka łączącej wschodnią i zachodnią część portu. Kładka w naturalny sposób przedłużyła promenadę nadmorską, co umożliwiło pieszym przejście na drugą stronę kanału oraz szybkie dotarcie pojazdów uprzywilejowanych. Oficjalne otwarcie odbyło się dnia 19 grudnia 2013 roku.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6

Mocne Firmy Godne Zaufania 2013 Województwa Pomorskiego

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł Efektywna Firma  2013 i tytuł Gepard Biznesu 2013, a ich wartość rynkowa w marcu 2013 r. była  niższa niż 100 mln zł, Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Mocną Firmę Godną Zaufania 2013. Spośród 2949 przedsiębiorstw województwa pomorskiego, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2013 uzyskało 928 firm, ponieważ dzięki dynamicznemu rozwojowi zachowując wysoką efektywność, a więc są stabilnymi, dobrze zarządzanymi przedsiębiorstwami. Nasza firma należy do grona przedsiębiorstw mogących posługiwać się tym tytułem.

Zdjęcie 1