Przekształcenie Spółki

Z dniem 01.07.2014 r. firma HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek, Sobków – Spółka Jawna została przekształcona w HYDRO-NAVAL Spółka z o. o.

Pisali o nas w magazynie „Polski Przemysł”

W czerwcowym numerze 22 2/2014 magazynu „Polski Przemysł” ukazał się wywiad z Dyrektorem Naczelnym firmy Hydro-Naval Szymonem Sobków. Artykuł obejmuje takie tematy jak rozwój firmy, inwestycje, rozwiązania dla przemysłu, a także plany i priorytety firmy na najbliższy rok.

Magazyn „Polski Przemysł” jest pismem, które przedstawia przedsiębiorstwa działające na terenie Polski — przedstawia wywiady z kadrą zarządzającą, informacje na temat inwestycji, realizacji, produktów oraz nowości technologicznych.

Zapraszamy do lektury

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Certyfikat „Firma Godna Zaufania”

Nasza firma otrzymała w maju 2014 Certyfikat „Firma Godna Zaufania”, który jest przyznawany za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji przeprowadziło Centrum Badania Opinii Klientów opierając się na innowacyjnej metodzie określenia wskaźnika opinii zaufania przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Zdjęcie 1

Certyfikat „Bezpieczna firma”

Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji, tym samym Hydro-Naval został odznaczony certyfikatem „Bezpieczna Firma”. Podnosząc kwalifikacje naszych pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Takie poczucie bezpieczeństwa daje zarówno świetnie wyszkolona kadra pracowników, ale i wyposażenie zakładu w niezbędne środki pierwszej pomocy – apteczki oraz defibrylator.

Zdjęcie 1

Pisali o nas w magazynie „Mosty”

W numerze 2/2014  magazynu „Mosty”  ukazał się artykuł pt. „Kładka obrotowa nad kanałem portowym w Ustce”.

MOSTY to dwumiesięcznik dla specjalistów z branży mostowej. Czasopismo poświęcone jest projektowaniu, budowie, wyposażeniu i utrzymaniu mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych. Zawiera opisy wykonywanych projektów krajowych i zagranicznych, jak również relacje z placów budowy, informacje o nowych materiałach, technologiach i narzędziach stosowanych w nowoczesnym mostownictwie.

W publikacji zawarte zostały informacje dotyczące wykonanej przez firmę Hydro-Naval kładki w porcie Ustka łączącej wschodnią i zachodnią część portu. Kładka w naturalny sposób przedłużyła promenadę nadmorską, co umożliwiło pieszym przejście na drugą stronę kanału oraz szybkie dotarcie pojazdów uprzywilejowanych. Oficjalne otwarcie odbyło się dnia 19 grudnia 2013 roku.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6