Zakończenie budowy kładki nad kanałem portowym w Ustce

Firma „Hydro-Naval” Adkonis, Michałek, Sobków Spółka Jawna wykonała na zlecenie Gminy Miasta Ustka kładkę obrotową w porcie Ustka łączącą wschodnią i zachodnią część portu.

Projekt architektoniczny został opracowany przez Pracownię Projektową „Colosseum” ze Słupska, natomiast projekt konstrukcji został wykonany przez Polski Rejestr Statków S.A.

Cały ciężar kładki opiera się na zachodnim brzegu kanału portowego. Kładkę oparto na łożysku obrotowym od strony, wysokiego na 24m, pylonu w celu umożliwienia jej otwierania.

Po stronie wschodniego nabrzeża kładka oparta jest na ryglach hydraulicznych mocujących kładkę z przyczółkiem. Konstrukcja pomostu kładki jest podtrzymana i zrównoważona za pomocą prętów odciągowych pylon-kładka.
Zadaniem kładki jest umożliwienie bezkolizyjnego przejścia nad konałem portowym. Dzięki możliwości cyklicznego otwierania i zamykania kładki żegluga przez port przebiega bez przeszkód.

Kładka jest konstrukcją stalową. Całkowita długość kładki wynosi 57,78 m, natomiast szerokość pomostu  4m. Cała konstrukcja waży ponad 80 ton. Czas otwarcia kładki wynosi ok. 4 minuty. Kładka może być uruchomiana przy sile wiatru nie większej niż 10 m/s, czyli 36 km/h i widzialności nie mniejszej niż pół mili morskiej.
Podsumowując należy stwierdzić, że kładka znacznie ułatwiła komunikację pieszą z jednej strony nadmorskiego kurortu na drugą i w naszej ocenie będzie atrakcją turystyczną miasta Ustka.

Zdjęcie 1

Laur SIPH – 13.12.2013

13 grudnia 2013 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20- lecia działalności Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Prowadzący uroczystość Prezes SIPH Jan Czechowicz, Przewodniczący Rady Izby Krzysztof Ignaczak i dyrektor biura SIPH Zdzisław Walo wręczyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby.

Podczas uroczystości nadano również tytuł Laur SIPH wyróżniającym się w swojej działalności podmiotom, instytucjom i przedsiębiorcom.

Z przyjemnością informujemy, że firma Hydro-Naval otrzymała Laur Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na region słupski za innowacyjne uruchomienie nowatorskich rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym.

Zdjęcie 1

Hydro-Naval spełnia wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Procesy związane ze spawaniem skomplikowanych konstrukcji metalowych  takich jak urządzenia dla przemysłu offshore czy konstrukcje mostowe mają decydujący wpływ na jakość wyrobu końcowego. Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników. W 2013 roku firma Hydro-Naval uzyskała certyfikację ISO 3834-2:2005, która zawiera pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych i obejmuje produkcję i sprzedaż wyposażenia pokładowego dla jednostek pływających, a także produkcję i sprzedaż wyposażenia dla przemysłu wydobycia ropy naftowej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie potwierdzone międzynarodową certyfikacją jest dowodem na to, że konstrukcje stalowe wytwarzane w Hydro-Naval w pełni spełniają wymagania jakości określone w normach, specyfikacjach i przepisach prawnych

Zdjęcie 1

HYDRARACKER – nowa produkcja w Hydro – Naval

Produkcja urządzeń typu HYDRARACKER jest nową realizacją w Hydro – Naval. Uruchomienie i wdrożenie produkcji w/w urządzenia stanowi znaczący krok w rozwoju firmy.

Urządzenie HYDRARACKER służy do prowadzenia zespołu wiertła do wykonywania otworów wiertniczych poszukiwania/wydobycia ropy naftowej i gazu. HYDRARACKER składa się z 2-ch kolumn, które są nośnikami ramion prowadzących wiertło.
Urządzenie stosowane jest na statkach poszukiwawczych, platformach wiertniczych, itp.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

 

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Konkurs Efektywna Firma 2012

Ranking efektywnych firm został sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 2725 przedsiębiorstw województwa pomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Efektywna Firma 2012 uzyskały te, których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych wyniosła minimum 5 proc. Firma Hydro-Naval znalazła się w grupie przedsiębiorstw efektywnych i przyznano jej tytuł Efektywna Firma 2012.

Zdjęcie 1