Laur SIPH – 13.12.2013

13 grudnia 2013 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20- lecia działalności Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Prowadzący uroczystość Prezes SIPH Jan Czechowicz, Przewodniczący Rady Izby Krzysztof Ignaczak i dyrektor biura SIPH Zdzisław Walo wręczyli podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby.

Podczas uroczystości nadano również tytuł Laur SIPH wyróżniającym się w swojej działalności podmiotom, instytucjom i przedsiębiorcom.

Z przyjemnością informujemy, że firma Hydro-Naval otrzymała Laur Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na region słupski za innowacyjne uruchomienie nowatorskich rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym.

Zdjęcie 1

Hydro-Naval spełnia wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Procesy związane ze spawaniem skomplikowanych konstrukcji metalowych  takich jak urządzenia dla przemysłu offshore czy konstrukcje mostowe mają decydujący wpływ na jakość wyrobu końcowego. Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników. W 2013 roku firma Hydro-Naval uzyskała certyfikację ISO 3834-2:2005, która zawiera pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych i obejmuje produkcję i sprzedaż wyposażenia pokładowego dla jednostek pływających, a także produkcję i sprzedaż wyposażenia dla przemysłu wydobycia ropy naftowej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie potwierdzone międzynarodową certyfikacją jest dowodem na to, że konstrukcje stalowe wytwarzane w Hydro-Naval w pełni spełniają wymagania jakości określone w normach, specyfikacjach i przepisach prawnych

Zdjęcie 1

HYDRARACKER – nowa produkcja w Hydro – Naval

Produkcja urządzeń typu HYDRARACKER jest nową realizacją w Hydro – Naval. Uruchomienie i wdrożenie produkcji w/w urządzenia stanowi znaczący krok w rozwoju firmy.

Urządzenie HYDRARACKER służy do prowadzenia zespołu wiertła do wykonywania otworów wiertniczych poszukiwania/wydobycia ropy naftowej i gazu. HYDRARACKER składa się z 2-ch kolumn, które są nośnikami ramion prowadzących wiertło.
Urządzenie stosowane jest na statkach poszukiwawczych, platformach wiertniczych, itp.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

 

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Konkurs Efektywna Firma 2012

Ranking efektywnych firm został sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 2725 przedsiębiorstw województwa pomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Efektywna Firma 2012 uzyskały te, których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych wyniosła minimum 5 proc. Firma Hydro-Naval znalazła się w grupie przedsiębiorstw efektywnych i przyznano jej tytuł Efektywna Firma 2012.

Zdjęcie 1

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

W dniu 29 listopada 2012 r. podczas gali w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Dworze Artusa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zorganizował uroczystość podsumowania działalności prewencyjno-promocyjnej w 2012 roku.Po raz XIX wyłonieni zostali laureaci prestiżowego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników, I miejsce przypadło HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek, Sobków Spółka Jawna w Słupsku.

Zwycięzców tegorocznych edycji powitał Mieczysław Szczepański, Okręgowy Inspektor Pracy. Podkreślił, iż nagrodzeni laureaci co roku poszerzają elitę pracodawców, których cechuje profesjonalizm w działaniu oraz odpowiedzialność, co przejawia się w poprawie stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Zdjęcie 1