Aktualnie poszukujemy:

Aktualnie poszukujemy:

Naszym Pracownikom oferujemy:

• Pracę w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku.
• Atrakcyjny system wynagrodzeń związany z osiągnięciami pracownika.
• Stabilne i długoterminowe zatrudnienie.
• Terminowość wynagrodzeń.
• Możliwości rozwoju zawodowego.
• Szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych i form pomocy socjalnej, w tym:

Ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez pracodawcę, obejmujące opiekę medyczną świadczoną przez wyspecjalizowane podmioty medyczne. Dodatkowo ubezpieczenie medyczne dla członków rodziny pracownika dostępne na preferencyjnych warunkach.

Wariant ubezpieczenia uzależniony jest od stażu pracy w HYDRO-NAVAL. I tak :
• Wariant I obejmuje wszystkich pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony do dwuletniego stażu pracy w zakładzie;
• Wariant II obejmuje pracowników ze stażem od 2 do 4 lat;
• Wariant III jest dla pracowników ze stażem powyżej 4 lat.
Warianty różnią się od siebie dostępem do specjalistów i zakresem badań laboratoryjnych. Cena dla pracownika jest zawsze taka sama 1 zł.

Pożyczki i zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na cele mieszkaniowe, pomoc dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej, dopłaty do wypoczynku. Dopłaty z ZFŚS do imprez turystycznych dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin, świąteczne paczki dla dzieci, itp.

Możliwość uczestnictwa w programie MultiSport finansowanym w 50% przez pracodawcę – nielimitowany dostęp do obiektów sportowych, możliwość zakupu karty dla osoby towarzyszącej, dzieci.

Grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie zapewniające ochronę życia i zdrowia pracownikom i ich najbliższym członkom rodziny na atrakcyjnych warunkach.

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika, możliwość dofinansowania nauki języków obcych.

Pomoc w wynajęciu mieszkania dla potencjalnych pracowników spoza okolic Słupska.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Kontaktując się z nami przez powyższy formularz wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Braci Staniuków 16 informuje, ze jest administratorem danych osobowych zawartych w przedstawionych przez Pana/Panią dokumentach. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia umotywowanego zadania zaprzestania przetwarzania tych danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (UODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

  IMIĘ *
  NAZWISKO
  EMAIL *
  NUMER TELEFONU

  TEMAT

  JAK MOŻEMY CI POMÓC